Organizujemo događaje poput venčanja, rođendana, krštenja, proslava, seminara, promocija, svečanosti…

organizacija događaja

PRIVATNI DOGAĐAJI

KREACIJE

Budžetiranje

Kreiramo optimalan budžet za sve Vaše želje i potrebe.

Izrada plana

Stvaramo operativni plan organizacije Vašeg događaja.

Kreiranje koncepta

Biramo običaje, određujemo tematiku i stil sa kojim se positovećujete.

ORGANIZACIJA

Odabir dobavljača

Iz široke ponude naših dobavljača, zajedno biramo one koji se uklapaju u budžet i koncept koji smo izradili.

Vremenska linija

Komunikacija sa dobavljačima, organizacija rasporeda dešavanja i praćenje trendove i dorađivanje plana po potrebi uz konsultacije sa Vama.

Briga o gostima

Pozivanje gostiju, evidentiranje i izrada šeme sedenja, kao i posebnog menija, po potrebi i organizacija smeštaja i prevoza.

REALIZACIJA

Izrada protokola

Izrada akcionog plana za sam dan događaja i obaveštavanja svih učesnika o njihovim ulogama sa preciznim vremenskim odrednicama.

Finalni sastanak

Sastanak sa Vama neposredno pre događaja, sa kompletnim izveštajem o urađenom i radi upućivanja o načinu realizacije na dan dešavanja.

Koordinacija na dan dešavanja

a dan Vašeg slavlja naša ekipa se trudi da svaki momenat bude kao u bajci i da se kompletan program sprovede bez ikakvih problema.

korporativni događajI

Cilj

Definisanje vrste događaja i svrhe organizacije.

Budžetiranje

Određivanje budžeta potrebnog za organizaciju događaja.

Lokacija

Odabir najbolje lokacije za održavanje Vašeg događaja

Brifing

Sastanak na kome će se precizirati datum, vreme, potrebe hrane i pića, zabava, propratni materijal i ostale potrebe.

Logistika

Komunikacija sa dobavljačima, zakazivanje svih potrebnih pojedinosti.

Marketing

Promocija događaja i pozivanje gostiju.

Realizacija

Koordinacija na samom događaju, briga da sve bude vremenski tačno i odrađeno.